CHATGPT

AI và ChatGPT – Thách thức và cơ hội trong việc dạy và học

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã có những bước tiến vượt bậc và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, công cụ ChatGPT với trí thông minh vượt trội và sức “viral”, được biết đến nhanh chóng và rộng rãi, đã báo hiệu sự…

Continue reading AI và ChatGPT – Thách thức và cơ hội trong việc dạy và học