chuan-bi-cho-con-vao-lop-1

Chuẩn bị cho con vào lớp 1: Khóa Tiền Tiểu Học I-FOUNDATION Tại Inspire-Khai Nguyên

Khóa Tiền Tiểu Học là chương trình được thiết kế riêng biệt để chuẩn bị cho con vào lớp 1 với kiến thức – kỹ năng – sức khỏe tinh thần cần thiết.  Con trẻ đã khá thân thuộc với mái trường mầm non sau những năm học đầu tiên. Vì vậy, không có gì…

Continue reading Chuẩn bị cho con vào lớp 1: Khóa Tiền Tiểu Học I-FOUNDATION Tại Inspire-Khai Nguyên