giáo-duc-khai-phong

Vì Sao INSPIRE SCHOOLs Lựa Chọn Triết Lý Giáo Dục Khai Phóng ?

Mục tiêu của INSPIRE SCHOOLs là tạo môi trường đầy cảm hứng, sáng tạo để học sinh có thể phát triển tối đa tiềm năng, trở thành phiên bản tốt nhất của chính các em với việc áp dụng triết lý Giáo Dục Khai Phóng. Khi là chính mình, các em sẽ có thể sống…

Continue reading Vì Sao INSPIRE SCHOOLs Lựa Chọn Triết Lý Giáo Dục Khai Phóng ?