trường liên cấp khai nguyên

Triết lý giáo dục tại Hệ thống trường liên cấp chất lượng cao Inspire-Khai Nguyên

Hệ thống Trường liên cấp chất lượng cao Inspire-Khai Nguyên xây dựng phương pháp dạy học hiện đại, kích thích tối đa tính sáng tạo và thế mạnh riêng của mỗi học sinh. Nền tảng giáo dục tại Inspire-Khai Nguyên không chỉ tập trung xây dựng kiến thức vững chắc mà còn tôi luyện nhân…

Continue reading Triết lý giáo dục tại Hệ thống trường liên cấp chất lượng cao Inspire-Khai Nguyên