Chính sách học bổng

Học bổng 15 triệu/năm học và ưu đãi trọn cấp khi hoàn thiện học phí trước 1/6/2021

Cụ thể: 

  1. Tiểu học: Học bổng 75 triệu đồng/5 năm học
  2. THCS: Học bổng 60 triệu đồng/4 năm học
  3. THPT: Học bổng 45 triệu đồng/3 năm học

Áp dụng với: 

  1. Hệ Trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
  2. Hệ Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại Vũng Tàu
6in1

6 trong 1

Chương trình học

4cs

4 CS

Kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21

22nam

Nhiều năm

Chuyên môn

10plus

10++

Chương trình ngoại khóa