GIỚI THIỆU VỀ INSPIRE - KHAI NGUYÊN

Giới thiệu về Hệ thống trường Inspire – Khai Nguyên

Giới thiệu chương trình học

Khám phá cơ sở Man Thiện

Chương trình song bằng Việt Nam – Canada

PHỤ HUYNH CHIA SẺ VỀ INPSIRE - KHAI NGUYÊN

CÁC TIẾT HỌC TẠI TRƯỜNG

Dự án: ISP In Minecraft

Tổng kết Dự án: Khai Nguyên thời báo

Học phần: Lập trình drone

Tiết học: “Lớp học trên Metaverse”

Chế tạo mô hình máy bay

Tiết học: Lập trình Python

VIDEO KHÁC VỀ TIẾT HỌC TẠI TRƯỜNG

SỰ KIỆN - HỘI THẢO

Hội thảo: Tư vấn chương trình Tiểu học & THCS tại Inspire – Khai Nguyên

Hội thảo: Giúp con tự tin khi chuyển cấp

VIDEO SỰ KIỆN - HỘI THẢO KHÁC

GIAO LƯU QUỐC TẾ

Chia sẻ cảm nhận của học sinh Khai Nguyên và Trung học Jurong Secondary School Singapore sau buổi giao lưu