CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu học tập tiên tiến – hiện đại. Tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực cho học sinh.

LỚP HỌC THÔNG MINH

PHÒNG MỸ THUẬT

PHÒNG ÂM NHẠC

PHÒNG MÁY TÍNH ICT

Phòng Máy tính với cơ sở vật chất hiện đại, được sử dụng cho các môn học về Robotics, Coding và STEAM.

PHÒNG SÁNG CHẾ MAKERSPACE

KHU THỂ CHẤT

THƯ VIỆN

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRƯỜNG