THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

INSPIRE-KHAI NGUYÊN TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2023-2024

Hệ thống trường liên cấp Inspire-Khai Nguyên tuyển dụng Giáo viên – Nhân viên năm học 2023 – 2024: *** Đợt 2: Tháng 5/2023 *** Đợt 3: Tháng 6/2023 * Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm ✍️ Hệ thống trường liên cấp Inspire – Khai Nguyên Tuyển dụng các vị trí cho năm học…

Xem thêm...
LẤY BẰNG TÚ TÀI CANADA