HOẠT ĐỘNG ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG

Hạnh phúc là sẻ chia!

26 Tháng Tư, 2023 | 0 Bình luận

“HẠNH PHÚC LÀ SẺ CHIA” là thông điệp mà Hệ thống trường liên cấp Inspire – Khai Nguyên muốn gửi gắm đến Inspirers, đồng thời lan toả những giá trị nhân bản đến cộng đồng trong Dự án Nghệ nhân nhí. Tại Inspire – Khai Nguyên, “Giáo dục không phải là dạy cho học sinh…

Continue reading Hạnh phúc là sẻ chia!

Hạnh phúc là sẻ chia!

26 Tháng Tư, 2023

“HẠNH PHÚC LÀ SẺ CHIA” là thông điệp mà Hệ thống trường liên cấp Inspire – Khai Nguyên muốn gửi gắm đến Inspirers, đồng thời lan toả những giá trị nhân bản đến cộng đồng trong Dự án Nghệ nhân nhí. Tại Inspire – Khai Nguyên, “Giáo dục không phải là dạy cho học sinh…

Continue reading Hạnh phúc là sẻ chia!

LẤY BẰNG TÚ TÀI CANADA