NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG

HẠNH PHÚC LÀ SẺ CHIA!
Đó chính là thông điệp yêu thương mà Inspire – Khai Nguyên luôn muốn truyền tải đến tất cả các bạn học sinh, đồng thời lan tỏa giá trị nhân bản này đến cộng đồng.
💗 Thông qua các dự án liên môn, Inspire – Khai Nguyên muốn giáo dục các em học sinh về tinh thần nhân văn và giá trị văn hóa truyền thống. Dự án không chỉ giúp các em phát triển kỹ năng, kiến thức mà còn giúp Inspirers trưởng thành với tâm hồn nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.