TIN TỨC GIAO LƯU & HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hệ thống trường Inspire – Khai Nguyên tin rằng, các hoạt động giao lưu, học hỏi không chỉ tăng cường kỹ năng tiếng Anh mà còn mở ra cánh cửa giúp Inspirers tiếp xúc và hiểu biết về nhiều nền văn hóa khác nhau. Từ đó, tạo ra một môi trường học tập đa dạng và toàn cầu, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo và linh hoạt trong quá trình học tập.
– – – – – – – 

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ CỦA INSPIRE - KHAI NGUYÊN