THÔNG TIN LIÊN HỆ

LIÊN HỆ TUYỂN SINH
 
HOTLINE CÁC CƠ SỞ: 
Quận 8 – Cơ sở Phạm Hùng: 0888.500.488028.2250.8544
Quận 8 – Cơ sở Dương Bạch Mai: 0888.500.101
TP. Thủ Đức – Cơ sở Tú Xương: 032.969.2229028.6275.7224
TP. Thủ Đức – Cơ sở Man Thiện: 0888.500.303
Quận Tân Bình: 032.969.2220028.3535.2285
Vũng Tàu: 0888.500.611