AI và ChatGPT – Thách thức và cơ hội trong việc dạy và học

(Giới trẻ Việt) – Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã...

Triết lý giáo dục tại Hệ thống trường liên cấp chất lượng cao Inspire-Khai Nguyên

Hệ thống Trường liên cấp chất lượng cao Inspire-Khai Nguyên xây dựng phương pháp dạy...

NGÀY HỘI OPEN DAY INSPIRE-KHAI NGUYÊN  2021 – TRƯỜNG HỌC THẾ KỶ 21

Hầu hết phụ huynh đều mong muốn mang đến cho con môi trường tốt nhất...