lap-trinh-danh-cho-tre-em

Khởi Động Cuộc Thi Lập Trình “ISP CODING CHAMPIONS 2021”

Sân chơi lập trình dành cho trẻ em được tổ chức bởi Hệ thống trường Khai Nguyên – INSPIRE SCHOOLs. INSPIRE SCHOOLs là ngôi trường chú trọng Khoa học – kỹ thuật với mục tiêu giúp thế hệ trẻ có khả năng cạnh tranh của một công dân toàn cầu trong tương lai. Để cung…

Continue reading Khởi Động Cuộc Thi Lập Trình “ISP CODING CHAMPIONS 2021”