AI và ChatGPT – Thách thức và cơ hội trong việc dạy và học

(Giới trẻ Việt) – Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã...