Thời đại VUCA là gì? Chuẩn Bị Cho Trẻ Thành Công Trong Tương Lai Bất Định?

Thời đại VUCA là gì? VUCA là thuật ngữ dần được nhắc đến thường xuyên...